Trutowisko 2018

P1550385 celebransi mszy w Pszczelniku ml podczas mszy Pszczelnik byl wypelniony po brzegi ml P1550432
P1550470 P1550473 Zlota Odznaka dla Tadeusza Matei ml P1550476
Srebrna Odznaka dla Stanislawa Czempasa ml P1550479 P1550518 P1550520