Trutowisko

medal dla Rej Kola Pszcz Bierun ml stoiska pszczelarskie byly na calej polanie ml medal Zasluzny dla woj slask dla RKPB ml msze odprawil biskup M Szkudlo ml
spiewa chor Zorza z Wyr ml