Tabela dostępnych lekarstw refundowanych w roku 2022

Lista lekarstwa


Dopłaty

Od 01 kwietnia 2022r., wzorem roku poprzedniego, można składać do ARMiR wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku wynosi 20,00-zł/rodzinę.W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

  1. Wniosek o uzupełnienie danych w rejestrze.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne. Po uzyskaniu zaświadczenia należy udać się ARMiR i złożyć wnioski;

  1. Wniosek o wpis w ewidencji producentów (ci pszczelarze, którzy w tym roku będą ubiegać się o dopłaty pierwszy raz)
  2. Wniosek o wypłatę dopłaty do przezimowanych rodzin.

Aktualne formularze: wniosek 1, wniosek 2.Wnioski do PIW w Tychach można przesyłać w formie elektronicznej.Odbiór zaświadczeń osobisty, gdyż należy podpisać osobiście jego odbiór.