4 marca 2023 r.

 

Prelekcję pt. “Moja gospodarka pasieczna”, prowadził Pan Adam Barnabas Prezes Koła Pszczelarzy w Czernicy.

Poruszane były m.in. tematy: błędów w stosowaniu lekarstw, lekoodporności, potrzeb rodzin pszczelich, ustawianiu ramek, gospodarki pasiecznej promowanej przez niemieckiego pszczelarza Hansa Berr’a, nastroju rojowego, fałszowania wosku itp.