Biografie
Ważne
Strona Główna
Informacje
Aktualności
Galeria
Kontakt
Ważne
Do pobrania
Strona głównaStrona główna
InformacjeInformacje
AktualnościAktualności
GaleriaGaleria
O nas...O nas...
KontaktKontakt
WażneWażne
Do pobraniaDo pobrania
BiografieBiografie
Kontakt
Prezes: Tadeusz MATEJA  tel. 662-460-490
Z-ca Prezesa Koła Z-ca Prezesa  Śląskiego Związku  Pszczelarzy w Katowicach: Edmund BRYJOK  tel. 507-137-598
Sekretarz: Stanisław Brzeskot  tel. 609-040-205
Skarbnik: Piotr BUCZEK  tel. 504-624-635
Adres korespondencyjny
ul. Marmurowa 28, 43-155 Bieruń
Rachunek PKO BP O/Bieruń
64 1020 2528 0000 0102 0408 1782
t.mateja@pszczelarze-bierun.pl
E-mail