Kotlorz Ludwik, s. Jana i Jadwigi 

ur. 25 sierpnia 1935r. 

+26 września 1994r. 

zam. Ściernie 

Pszczoły – rodzinna tradycja 

Ludwik Kotlorz urodził się w Ścierniach w przysiółku zwanym Zarzyna, w rodzinie Jana i Jadwigi, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. 

Ojciec Jan oprócz gospodarstwa rolnego prowadził pasiekę liczącą około 20 rodzin pszczelich w ulach typu froidenstein. 

Ludwik, z pszczołami był za pan brat i od najmłodszych lat uczył się pszczelarzenia przy u boku ojca Jana, który zaszczepił mu miłość do pszczół i natury. 

W roku 1962, po ślubie z Elżbietą Jagoda, przeprowa-dził się do teściów do Bieru-nia. Tęsknota za pszczołami i naturą, kazała młodemu Lu-dwikowi, w wolnych chwilach, przyjeżdżać do Ścierń, do domu rodzinnego i pasieki w której pomagał ojcu Janowi w pracach na pasiece. 

Pod koniec lat 60-tych Ludwik wybudował dom w Ścierniach na działce przy ul. Warszawskiej nieopodal rodzinnej posiadłości. Po zamieszkaniu w Ścierniach, Ludwik przeniósł pasiekę ojca Jana do siebie na posesję przy War-szawskiej. Z czasem w domu Ludwika zamieszkał ojciec Jan i razem prowadzi-li rodzinną pasiekę. 

Od lat 70-tych do roku 1984 był członkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, a następnie w latach 1985 – 1987 członkiem Koła Pszczelarzy w Bojszowach. Oprócz spotkań z pszczelarzami na zebraniach członków kół pszcze-larskich, spotykał się i rozmawiał o pszczołach z innymi pszczelarzami ze Ścierń. 

Po śmierci ojca Jana, w latach 80-tych Ludwik stopniowa zaczął zmieniać posiadane ule szafkowe na ule korpusowe, a także wprowadzać w arkana pszczelarstwa syna Krzysztofa, który w roku 1996 po śmierci Ludwika, przejął pasiekę, która przechodziła z „Ojca na Syna”. Niestety pasieka u Kotlorzów za-kończyła swoje życie po zimie 1995/1996, której pszczoły nie przeżyły. 

Opracowano na podstawie wspomnień i wywiadu z Krzysztofem Kotlorz. 

Opracował Tadeusz Mateja.