Goj Paweł, s. Pawła i Marii 

ur. 12 maja 1904r. 

+ 28 czerwca 1982r. 

zam. Ściernie 

Paweł Goj urodził się w Lędzinach w rodzinie Pawła i Marii Goj. Jego rodzice na terenie Górek prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. 

Pracował pod ziemią w KWK „Ziemowit” w Lędzinach. Po wielu latach pracy w trudnych warunkach, przeszedł na zasłużoną emeryturę górniczą. Po-zostawał w związku małżeńskim z żoną Martą, z którą wychował córkę Elż-bietę. Małżonkowie Maria i Paweł Goj zostali odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mał-żeńskie. Doczekali się wnuków i prawnuczka. 

Ulubionym hobby Pawła Goj były gołębie, a później pszczoły, które stały się jego pasją. W posiadanym przydomowym ogrodzie, bogatym w drzewa i krzewy owocowe, posiadał kilka uli typu Freudestein. Na co dzień obserwował życie pszczół starając stworzyć im możliwie jak naj-lepsze warunki rozwoju. Często spotykał się i rozmawiał o pszczołach z innymi pszczelarzami ze Ścierń. Członek Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” od końca lat 60-tych do 1985r. XX wieku. Gdy prawdopodobnie w zimie 1987/88 pszczoły wyginęły, Paweł Goj niedługo po tym zmarł. 

Opracowała wnuczka Bożena Łasut