Mateja Tomasz, s. Jana i Gertrudy 

ur. 11 września 1921r. 

+ 12 stycznia 2005r. 

zam. Ściernie 

Tomasz Mateja urodził się w rodzinie Jana i Gertrudy Mateja prowadzącej gospodarstwo rolne w Górkach. Jako młody chłopak z pszczelarstwem i pszczołami nie miał do czynienia. Dopiero po II wojnie, po ślubie z Agnieszką Janota w roku 1949, kiedy zamieszkał u teściów, otrzymał od teścia Walentego Janoty gospodarstwo rolne. Wraz z 6 hektarowym gospodarstwem Tomasz i Agnieszka, prawdopodobnie otrzymali od Walentego Janoty niedużą pasiekę z pszczołami. Było to kilka rodzin pszczelich, w ulach szafkowych, typu froidestein. Tomasz przez wiele lat godził pracę na roli z pracą w pasiece, dlatego utrzymywał ją na stałym poziomie 7 do 10 rodzin. Tomasz Mateja, jak wielu w ten czas pszczelarzy, samodzielnie budował ule, czy też robił ramki na plastry. Wykonane przez niego ule przetrwały do roku 2010. 

Pszczelarzeniem „zaraził” swojego brata Teodora Mateja, któremu oddał na początek dwie rodziny. 

W latach 1981 – 1984 był członkiem Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, a w latach 1984 – 1987 był członkiem Koła Pszczelarzy w Bojszowach. 

Niestety nie udało się Tomaszowi zarazić miłością do pszczół swoich synów, to przyszło później. W styczniu roku 2005, po śmierci Tomasza, rodzina chciała przekazać pasiekę Teodorowi Mateja, jednak pszczoły wybrały na swojego opiekuna Tadeusza Mateja, syna Tomasza. Brat Teodor, mając, w tym czasie pasiekę liczącą ponad 20 rodzin, nie chciał przejąć siedmiorodzinnej pasieki po bracie Tomaszu. Zaoferował natomiast swoją pomoc w pszczelarzeniu swoim bratankom Andrzejowi i Tadeuszowi. Wybór padł na syna Tadeusza Mateja, który odziedziczoną po ojcu Tomaszu pasiekę nazwał „Pasieka Pszczeli Dar” i rozbudował z 7 do 28 rodzin na ulach korpusowych typu wielkopolskiego i ostrowskiej. 

Opracował Tadeusz Mateja.