Jurowicz Zygmunt, s. Zygmunta 

ur. 18 sierpnia 1959r. 

zam. Ściernie 

Jurowicz Zygmunt, wraz ze swoimi rodzicami mieszkał w Górkach w domu przy którym, od roku 1970 w ogrodzie była pasieka licząca 10 rodzin pszczelich, prowadzona przez ojca Zygmunta Jurowicza seniora i Zygmunta Jurowicza juniora. Pasieka w początkowych latach opierała się na ulach typu freudenstein, które z czasem zostały zastąpione przez ule korpusowe typu wiel-kopolskiego. 

W roku 1982 Zygmunt Jurowicz ożenił się z Krystyną Wyciślok i zamieszkał w Ścierniach, gdzie założył swoją pasiekę liczącą w pierwszym roku 3 rodziny, a w kolejnych latach od 10 do 30 rodzin, w zależności stopnia prze-zimowania rodzin pszczelich. 

Zygmunt Jurowicz tak zakochał się w pszczołach, i zagłębił się w tajnikach pszczelarzenia, że w latach 2000 do 2010 prowadził hodowlę matek pszczelich. Hodowla matek pszczelich jest zajęciem bardzo trudnym, wymagającej bardzo dobrej znajomości fizjologii i biologii pszczoły, a także brdzo dużego zdyscyplinowania czasowego i zręczności. 

Opracował Tadeusz Mateja na podstawie wywiadu z Zygmuntem Jurowicz.