Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.  Wybór nowego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.