Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” powstało prawdopodobnie w roku 1926, jednak za oficjalną datę jego założenia przyjmuje się rok 1932. Z tego roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o Kole Pszczelarzy „Bieruń”.

Ojcami założycielami Koła byli bracia Edward i Paweł Jaromin z Bierunia Nowego, a pierwsi członkowie pochodzili z Bierunia Starego, Bierunia Nowego, Bojszów, Chełmu Śląskiego, Imielina, Kosztów, Kopciowic, Brzezinki, Ścierń, Mysłowic i Oświęcimia.

Obecnie Koło zrzesza pszczelarzy z gmin: Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Lędziny, Mysłowice i Oświęcim. Koło liczy 63 pszczelarzy, w tym trzy pszczelarski, posiadających łącznie 839 rodzin pszczelich.

Średnia rodzin to 13,68 na jednego pszczelarza.

Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną, polegającą nie tylko na  prowadzeniu szkoleń i organizowaniu konferencji dla pszczelarzy – członków Koła, ale i propagowanie pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży. Koło organizuje wystawy o tematyce pszczelarskiej, oraz prowadzi prelekcje dla dzieci i młodzież, prezentując sprzęt pszczelarski oraz kształcąc słuchaczy o  znaczeniu pszczół w środowisku naturalnym, korzyści jakie pszczoły dają człowiekowi. Dlatego też Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” przystąpiło do akcji czasopisma „Pasieka”, pod hasłem: „Miód kupujesz, pszczoły ratujesz”.

Dzięki Przedsiębiorstwu Pszczelarskiemu „Łysoń”, Koło wzbogaciło się o wystawowy „ul akwarium” oraz sprzęt pszczelarski obrazujący prace pszczelarza i życie pszczół.

Pszczelarze kupują rodzime drzewka i krzewy miododajne i obsadzają nimi swoje pasieki i ogrody powiększając i upiększając w ten sposób drzewostan gmin. Pszczelarze naszego Koła stoją na straży otaczającego nas środowiska reagując nie raz, na bezprawne wycinki drzew liściastych lub nieprawidłowo prowadzoną ich pielęgnację przez tzw. Firmy pielęgnacyjne.

Koło prowadzi także działalność charytatywną. Od wielu lat pszczelarze Koła oddają część pozyskanych produktów pszczelich, miodu i pyłku, z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Przekazany miód i pyłek kwiatowy jest przekazywany przez Koło Warsztatom Terapii Zajęciowej w Lędzinach, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Imielinie oraz osobom potrzebującym w Bieruniu. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń”, dla dobra pszczelarstwa i pszczelarzy, współpracuje nie tylko z samorządami gmin, w których pszczelarze mieszkają lub na terenie których posiadają pasieki, ale z każdą organizacją, instytucją oraz firmami, które mają na celu nie tylko wspieranie pszczelarstwa, ale i dbałość o środowisko naturalne.

Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” powstało prawdopodobnie w roku 1926, jednak za oficjalną datę jego założenia przyjmuje się rok 1932. Z tego roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o Kole Pszczelarzy „Bieruń”.

Ojcami założycielami Koła byli bracia Edward i Paweł Jaromin z Bierunia Nowego, a pierwsi członkowie pochodzili z Bierunia Starego, Bierunia Nowego, Bojszów, Chełmu Śląskiego, Imielina, Kosztów, Kopciowic, Brzezinki, Ścierń, Mysłowic i Oświęcimia.

Obecnie Koło zrzesza pszczelarzy z gmin: Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Lędziny, Mysłowice i Oświęcim. Koło liczy 63 pszczelarzy, w tym trzy pszczelarski, posiadających łącznie 839 rodzin pszczelich.

Średnia rodzin to 13,68 na jednego pszczelarza.

Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną, polegającą nie tylko na  prowadzeniu szkoleń i organizowaniu konferencji dla pszczelarzy – członków Koła, ale i propagowanie pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży. Koło organizuje wystawy o tematyce pszczelarskiej, oraz prowadzi prelekcje dla dzieci i młodzież, prezentując sprzęt pszczelarski oraz kształcąc słuchaczy o  znaczeniu pszczół w środowisku naturalnym, korzyści jakie pszczoły dają człowiekowi. Dlatego też Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń” przystąpiło do akcji czasopisma „Pasieka”, pod hasłem: „Miód kupujesz, pszczoły ratujesz”.

Dzięki Przedsiębiorstwu Pszczelarskiemu „Łysoń”, Koło wzbogaciło się o wystawowy „ul akwarium” oraz sprzęt pszczelarski obrazujący prace pszczelarza i życie pszczół.

Pszczelarze kupują rodzime drzewka i krzewy miododajne i obsadzają nimi swoje pasieki i ogrody powiększając i upiększając w ten sposób drzewostan gmin. Pszczelarze naszego Koła stoją na straży otaczającego nas środowiska reagując nie raz, na bezprawne wycinki drzew liściastych lub nieprawidłowo prowadzoną ich pielęgnację przez tzw. Firmy pielęgnacyjne.

Koło prowadzi także działalność charytatywną. Od wielu lat pszczelarze Koła oddają część pozyskanych produktów pszczelich, miodu i pyłku, z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Przekazany miód i pyłek kwiatowy jest przekazywany przez Koło Warsztatom Terapii Zajęciowej w Lędzinach, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Imielinie oraz osobom potrzebującym w Bieruniu. Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń”, dla dobra pszczelarstwa i pszczelarzy, współpracuje nie tylko z samorządami gmin, w których pszczelarze mieszkają lub na terenie których posiadają pasieki, ale z każdą organizacją, instytucją oraz firmami, które mają na celu nie tylko wspieranie pszczelarstwa, ale i dbałość o środowisko naturalne.