Tabela dostępnych lekarstw refundowanych w roku 2022

Lista lekarstwa

 

Dopłaty

Od 01 kwietnia 2022r., wzorem roku poprzedniego, można składać do ARMiR wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku wynosi 20,00-zł/rodzinę.
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii:
    1. Wniosek o uzupełnienie danych w rejestrze.
    2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne.
Po uzyskaniu zaświadczenia należy udać się ARMiR i złożyć wnioski;
    1. Wniosek o wpis w ewidencji producentów (ci pszczelarze, którzy w tym roku będą ubiegać się o dopłaty pierwszy raz)
    2. Wniosek o wypłatę dopłaty do przezimowanych rodzin.
Aktualne formularze: wniosek 1, wniosek 2.
Wnioski do PIW w Tychach można przesyłać w formie elektronicznej.
Odbiór zaświadczeń osobisty, gdyż należy podpisać osobiście jego odbiór.