Zarząd Koła:

 • Tadeusz Mateja (Bieruń) – prezes
 • Edmund Bryjok (Lędziny) – I-szy wiceprezes
 • Józef Szyja (Tychy) –  II-gi wiceprezes
 • Mateusz Drabek (Imielin) – sekretarz
 • Jan Skrabaka (Lędziny) – skarbnik
 • Tomasz Boba (Imielin) – gospodarz
 • Robert Janota (Lędziny) – członek Zarządu
 • Członek rezerwowy Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, został wybrany Kazimierz Kocurek

Komisja Rewizyjna:

 • Monika Frank
 • Dariusz Szweda
 • Bogusław Wadowski
 • Członkiem rezerwowym Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, został Marek Amrozik

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

 • Tadeusz Mateja
 • Mateusz Drabek
 • Edmund Bryjok
 • Tomasz Boba(delegat rezerwowy)