SPOTKANIA W NASZYM KOLE

Spotkania w naszym Kole

WYDARZENIA PSZCZELARSKIE

Wydarzenia pszczelarskie, zaproszenia, itp.

AKTUALNOŚCI

OZNAKOWANIE MIODU

Zgodnie z informacją otrzymaną dnia 3 lipca 2023 r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oznakowanie miodu przeznaczonego do sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, Sprzedaży Bezpośredniej i Działalności Gospodarczej musi zawierać:

 • pełną nazwę produktu wraz z odmianą miodu, przy czym pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu może być zastąpiona wyrazem „miód”
 • dane identyfikujące producenta (zazwyczaj jest to imię i nazwisko, adres, numer weterynaryjny pasieki nadany przez Inspekcję Weterynaryjną)
 • datę minimalnej trwałości
 • oznaczenie partii produkcyjnej (zazwyczaj data rozlewu)
 • warunki przechowywania
 • nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa – informację:

a) „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo

b) „mieszanka miodów niepochodzących z UE” albo

c) „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”

 • oznakowanie ilości nominalnej (masa netto / zawartość netto)

 

 

Zwiększenie dopłat do każdej rodziny pszczelej

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi, w którym udział wzięli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i rządu oraz rolnicy, przetwórcy i handlowcy. Wicepremier, Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk, podczas swojego wystąpienia powiedział:

Pszczelarzy chcę zapewnić, że zwiększymy dopłaty do każdej rodziny pszczelej 2,5-krotnie, czyli z 20 na 50 złotych“.

Zapowiedział też środki finansowe na zakup sprzętu, leków, na sprzęt do przewożenia uli.

Te środki też będą zapewnione w ramach wspólnej polityki rolnej” – powiedział.

Czasami nie doceniamy roli pszczół. Jeśliby nie daj Boże, pszczoły wyginęły, nie zadbalibyśmy o to należycie, mielibyśmy ogromne straty w środowisku ale i w rolnictwie również” – przekonywał minister rolnictwa.

 

Orzeczenie lekarskie DO POBRANIA

KOMUNIKAT PREZESA Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”

Zapraszamy do zapoznania się z preparatami do zwalczania warrozy 

Opracował: lek. wet. Józef Szyja 

Lp.

Nazwa

Substancja aktywna

Postać

Producent

Stosowanie

Karencja

1

Apivar

Amitraz 500mg

Paski

Veto pharma

2 paski na gniazdo na 6-10 tygodni

Miód – 0 dni

Nie stosować w okresie pożytku

2

Apiwarol

Amitraz 12,5 mg

Tabletki

Biowet Puławy

1 tabletka -spalanie i oddymianie

Wiosna 2 x co 6-4 dni

Jesienią 3x co 6-4 dni

Miód – 5 dni

Nie stosować w okresie produkcji miodu

3

Biowar

Amitraz 500 mg

Paski

Biowet Puławy

2 paski na gniazdo na 6-8 tygodni

Miód – 0 dni

Nie stosować w czasie produkcji miodu

4

Baywarol

Flumetryna 3,6 mg

Paski

Bayer

2-4 paski na rodzinę bez czerwiu 15 dni

Z czerwiem 42 dni

Miód – 0 dni

Nie stosować w okresie produkcji miodu

5

PolyVar Yellow

Flumetryna 275 mg

Paski do umieszczenia w wylocie ula

Bayer

9-16 tygodni do zakończenia aktywności lotnej

Miód – 0 dni

Nie stosować w okresie pożytku

6

Apiguard

Tymol 12,5 g

Żel

Vita (Europe)

2 podania na rodzinę z przerwą 2 tygodnie

Miód – 0 dni

Nie stosować w okresie pożytku

7

Thymovar

Tymol 15,0 g

Płytka

Andermatt

BioVet Gm bH

1-2 płytek

Po 3-4 tygodniach zmiana

Miód – 0 dni

Nie stosować przed i w trakcie pożytku

8

ApiLife Var

Tymol 8,0 g

Ol. eukaliptusowy 1,75

Kamfora 0,39

Lewomentol 0,39

Płytka

Chemicals LAIF – Biowet Puławy

1 płytka na górze ramek na 7 dni

Powtórzyć 3 x

Miód – 0 dni

Po wyjęciu miodu konsumpcyjnego

9

OxyBee

Kwas szczawiowy

Proszek + roztwór do sporządzenia zawiesiny

Dany Bienenwohl GmbH

5-6 ml na uliczkę międzyramkową.

Jednokrotnie na pokolenie.

Nie więcej niż 54 ml

Miód – 0 dni

Nie stosować w okresie pożytku

10

Varromed

Kwas mrówkowy 5 mg

Kwas szczawiowy 44 mg

Razem 1 ml

Zawiesina

BeeVital GmbH

15-45 ml na rodzinę, polewać uliczki międzyramkowe

Miód – 0 dni

Po usunięciu plastrów z miodem

11

Formic protect

Kwas mrówkowy 68,2 g

Paski

NOD Apiary Ireland

1 saszetka (2 paski) na ul przez 7 dni

Miesiąc przerwy między podaniami

Miód – 0 dni

Po usunięciu plastrów z miodem
Tabela dostępnych lekarstw refundowanych w roku 2022

Lista lekarstwa

Od 01 kwietnia 2022r., wzorem roku poprzedniego, można składać do ARMiR wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku wynosi 20,00-zł/rodzinę.W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

 1. Wniosek o uzupełnienie danych w rejestrze.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne. Po uzyskaniu zaświadczenia należy udać się ARMiR i złożyć wnioski;

 1. Wniosek o wpis w ewidencji producentów (ci pszczelarze, którzy w tym roku będą ubiegać się o dopłaty pierwszy raz)
 2. Wniosek o wypłatę dopłaty do przezimowanych rodzin.

Aktualne formularze: wniosek 1, wniosek 2.Wnioski do PIW w Tychach można przesyłać w formie elektronicznej.Odbiór zaświadczeń osobisty, gdyż należy podpisać osobiście jego odbiór.